Add Your Heading Text Here

MTÜ Hoolsad Käed keskendub inimeste elukvaliteedi parandamisele läbi inimesekesksete meetodite ja teenuste. Meie eesmärk on keskenduda pädevustele, mis on seotud inimese igakülgse arenguga ning pööratakse erilist tähelepanu kõige kaitsetumatele isikutele, kes vajavad kõige enam tuge ja abi.

Kavandame ja viime läbi praktilisi tegevusi, mis vastavad inimese tegelikele vajadustele ning võtavad arvesse nende individuaalset olukorda. Organisatsioon on tulemustele orienteeritud ning on valmis hindama tõhusat toimimist või suunama parendamisele. Samuti tagatakse inimeste seadusest tulenevad õigused ning kaasatakse inimesed igas tegevuses, mida organisatsioon kavandab.

MTÜ Hoolsad Käed pakub head, sõbralikku ja arengut soodustavat keskkonda, mis on toetav ja julgustav. Organisatsiooni eesmärk on aidata inimestel saavutada oma parim võimalik tulemus ning arendada oma oskusi edasiseks eluks.

Meie meeskonnas töötavad

  • Jelena Maško – logopeedia; eripedagoogika
  • Kristeli Peri – sotsiaaltöö
  • Meelis Kukk – Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist
  • Oksana Mosjakina – psühholoogia
  • Anastassija Mihhailova – füsioterapeut
  • Julia Grigorjeva – üldõde