Sotsiaalne Rehabilitatsioon

Teenuse kirjeldus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA). 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on:

 • kompleksne teenus – inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, psühholoog) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.
 • sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Samuti arendatakse igapäevaelu oskusi, suurendatakse ühiskonnaelus osalemise võimalusi, toetatakse õppimist ja valmistatakse töötamise eeldusi ette.  
 • olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. 

MTÜ HOOLSAD KÄED pakub alljärgnevaid teenuseid:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • füsioterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • sotsiaaltöötaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • eripedagoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • psühholoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • logopeedi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • õe individuaal- ja perenõustamine

Esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele tulles koostatakse lapsele vanuses 0-16 eluaastat (vajadusel pereliikmete osavõtul) isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Mis on rehabilitatsiooniplaan?

Rehabilitatsiooniplaan on isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument.
Selles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele. Samuti tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks kaasatuseks vajalikud tegevused.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust peab taotlema sotsiaalkindlustusametist.

Taotluse vorm on kättesaadav siit.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnad on siin

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on mõeldud erinevatele sihtrühmadele:

 1. lastele
 2. tööealistele isikutele

 ning teenuse korraldus neile on erinev. Loe lisaks siit.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. 

Interested? Shop This Plant Collection!

Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt.